Digital Archaeology

 

 

 

ser

 

 

Najbardziej efektowną korzyścią, wynikającą z wykorzystania komputerowych narzędzi dokumentacji, jest możliwość tworzenia trójwymiarowych modeli badanych obiektów lub całych stanowisk archeologicznych. Te wysokiej jakości wirtualne kopie stanowią przejrzysty materiał do dalszych badań oraz prezentacji. Dzięki modelowaniu 3D możemy rekonstruować uszkodzone zabytki, a wykorzystując dodatkowo dane geograficzne także podejmować próby wirtualnego odtwarzania krajobrazów przeszłości. Wyniki naszej pracy na trójwymiarowych modelach mogą być przedstawiane za pomocą różnorodnych animacji bądź obrazów. Pracowania Digital Archaeology może przetwarzać nawet najbardziej skomplikowane modele oraz referować je w formie interaktywnych prezentacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

członkowie naszego zespołu należą do:

snapcaa