Digital Archaeology

 

 

 

Witamy na stronie Digital Archaeology

Jesteśmy niezależną pracownią archeologiczną, zorientowaną na nowoczesne metody poszukiwań oraz dokumentacji. Naszym priorytetem jest wspieranie prac archeologicznych innowacyjnymi technologiami komputerowymi. Dostarczamy wysokiej jakości usługi, prowadząc kompleksowe lub pomocnicze badania, nadzory oraz precyzyjną dokumentację dla instytucji bądź indywidualnych klientów. Posiadamy doświadczony zespół, gotowy także prowadzić własne badania archeologiczne, zarówno na lądzie, jak i pod wodą.

Dlaczego Archeologia Cyfrowa?

vessel

Szybki rozwój technologii cyfrowej stwarza możliwości, które znacząco wpływają na jakość prac archeologicznych. Dzięki użyciu nowoczesnych metod badawczych możemy pozyskać zdecydowanie więcej danych, których dokładna analiza jest możliwa tylko przy zastosowaniu narzędzi komputerowych. Technologia cyfrowa otwiera również nowe pole dla dzielenia się wiedzą i prezentowania efektów prowadzonych badań szerokiej grupie odbiorców. Mnogość korzyści wynikających z użycia innowacyjnych metod charakteryzuje znaczące przyspieszenie prac, bez uszczerbku na jakości uzyskiwanych efektów. To wszystko skłoniło nas do stworzenia Digital Archaeology, niezależnej pracowni, która zawsze będzie gotowa szukać nowych, coraz bardziej zaawansowanych sposobów na badanie dziedzictwa kulturowego.

 

 

 

 

 

członkowie naszego zespołu należą do:

snapcaa