Digital Archaeology

 

 

 

ser

 

Fotogrametria jest obecnie jedną z najbardziej popularnych metod cyfrowej dokumentacji używanej w archeologii. Bazując jedynie na zdjęciach fotograficznych, pozwala uzyskać wyniki zbliżone do efektów skanowania laserowego. Lata doświadczenia w posługiwaniu się technologią fotogrametryczną, w połączeniu z nowoczesnym oprogramowaniem, umożliwia nam wykorzystanie tej metody na najwyższym poziomie, niezależnie od środowiska.

Fotogrametria Lotnicza

Jedną z najważniejszych korzyści, wynikających z używania fotogrametrii, jest możliwość tworzenia ortofotografii terenu. Obrazy uzyskane za jej pomocą pozbawione są błędów perspektywicznych, dzięki czemu mogą być wykorzystane jako podstawa do tworzenia planów i map danego obszaru. Zdjęcia zrobione z lotu ptaka pozwalają również na stworzenie trójwymiarowego modelu terenu. Otrzymane w ten sposób dane wysokościowe przewyższają dokładnością wyniki skanowania LIDAR i umożliwiają przygotowanie precyzyjnych map hipsometrycznych. Fotogrametrię lotniczą wykorzystujemy także do dokumentowania większych stanowisk archeologicznych.

 

 

 

Fotogrametria Obiektów Archeologicznych

Metodę fotogrametryczną wykorzystujemy na różnorodnym materialne źródłowym, tworząc wysoce precyzyjne trójwymiarowe modele pozostałości archeologicznych. Takie modele mogą być wykorzystywane jako animacje komputerowe, prezentacje na strony internetowe lub formy pod wydruk trójwymiarowy, jednak – co najważniejsze – stanowią świetną bazę dla tradycyjnej, dwuwymiarowej dokumentacji. Użycie fotogrametrii pozwala także przyspieszyć proces zbierania danych: tradycyjne metody są zdecydowanie bardziej czasochłonne. Dla zabytków zlokalizowanych in situ możemy tworzyć modele posiadające georeferencje. W takich przypadkach przeprowadzenie dokumentacji fotogrametrycznej podczas wszystkich faz eksploracji obiektu daje nam możliwość precyzyjnego połączenia ze sobą modeli, co z kolei pozwala na prześledzenie postępu prac w przestrzeni trójwymiarowej. Małe naczynia ceramiczne, pochówki szkieletowe, drewniane konstrukcje, a nawet całe budynki - dla Digital Archaelogy nie ma obiektów, których nie można by zadokumentować używając fotogrametrii.

 

Fotogrametria Podwodna

Korzyści płynące z użycia fotogrametrycznej metody dokumentacji najbardziej odczuwalne są w przypadku obiektów podwodnych, kiedy czas pracy przy stanowisku jest szczególnie ograniczony. Pierwsze próby użycia fotogrametrii w środowisku podwodnym przeprowadziliśmy w 2012 roku. Od tego czasu udało nam się uzyskać doświadczenie, na podstawie którego wypracowaliśmy metody pozwalające używać fotogrametrii nawet w warunkach niskiej przejrzystości wody. Tworzymy obrazy ortofotograficzne obiektów, które ze względu na słabą widoczność nigdy nie mogłyby być uchwycone na jednym zdjęciu. Podwodne dziedzictwo kulturowe jest dla większości ludzi zupełnie niedostępne, stąd też możliwość tworzenia cyfrowych wystaw trójwymiarowych modeli zatopionych obiektów archeologicznych otwiera długą listę zalet fotogrametrii podwodnej.

 

 

 

 

członkowie naszego zespołu należą do:

snapcaa