Digital Archaeology

 

 

 

ser

 

Geograficzny System Informacji (GIS) jest jednym z najważniejszych narzędzi używanych we współczesnych badaniach archeologicznych. Informacje przestrzenne pozyskane podczas wykopalisk dają nam znacznie większe możliwości w dalszej analizie danych niż informacje nieposiadające georeferencji. Oprogramowanie bazujące na GIS pozwala w prosty sposób zarówno przetwarzać i analizować pozyskane w terenie dane, jak i efektownie je prezentować.

Pozyskiwanie Danych

Praca z Geograficznym Systemem Informacji zawsze zaczyna się od gromadzenia danych. Nasza pracownia przygotowana jest zarówno do samodzielnego zbierania potrzebnych informacji w terenie, jak i do pracy na podstawie pomiarów przekazanych przez zleceniodawcę lub inne podmioty. Źródła pozyskiwania informacji przestrzennych są przy tym niemalże nieograniczone. Stare mapy, współrzędne uzyskane za pomocą tachimetru, snogramy hydroakustyczne, a nawet wyniki fotogrametrii mogą stać się częścią jednej bazy danych, stworzonej na potrzeby badań archeologicznych.

 

 

Analiza Danych

Największą zaletą używania oprogramowania bazującego na GIS jest nieograniczona możliwość przetwarzania i analizy danych przestrzennych. Zmiany wysokości terenu, koncentracje zabytków w zależności od ich rodzaju czy anomalie wykazane przez georadar to tylko kilka przykładów informacji, jakie możemy uzyskać analizując cyfrową bazę danych. Ich zestawianie i porównywanie daje nam wiele nowych wskazówek, pozwala szerzej spojrzeć na badane stanowisko, a w efekcie – zbliża nas do coraz lepszego rozumienia przeszłości.

 

 

 

Prezentacja Danych

Rezultaty żadnych prac badawczych nie mają większej wartości, jeśli nie zostaną opublikowane lub odpowiednio zaprezentowane w świecie naukowym. Dlatego na podstawie bazy danych GIS tworzymy przejrzyste mapy, plany stanowisk oraz graficzne porównania, które idealnie nadają się na uzupełnienie publikacji naukowych. Wyniki naszej pracy mogą być również w prosty sposób zaprezentowane za pomocą przeglądarek GIS, takich jak ArcGIS Explorer czy nawet Google Earth. Nasza pracownia oferuje ponadto możliwość zreferowania danych geograficznych w formie animacji.

 

 

 

 

 

 

 

członkowie naszego zespołu należą do:

snapcaa