Digital Archaeology

 

 

 

ser

 

 

Niezależnie od rozwoju technologii cyfrowej, wykopaliska zawsze pozostaną głównym źródłem pozyskiwania zabytków oraz informacji archeologicznych. Dlatego nasz zespół przygotowany jest do prowadzenia badań wykopaliskowych na różnego rodzaju stanowiskach, niezależnie od ich skali. Jest to możliwe dzięki doświadczeniu, jakie członkowie Digital Archaeology zebrali przez lata praktyki terenowej. Poza kompleksowymi wykopaliskami, możemy również prowadzić nadzory archeologiczne nad pracami budowlanymi. Użycie technologii cyfrowych pozwala nam zdecydowanie przyśpieszyć prace w terenie oraz podwyższyć jakość pozyskiwanych danych.

 

 

 

 

 

członkowie naszego zespołu należą do:

snapcaa